Service 01

Mr. Easy
มอก. , อย. , กสทช

ด้วยทีมงานเฉพาะด้าน ทั้งผู้ตรวจสอบ ช่างเทคนิค ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานของบริษัทฯรวม 35 คนเราประสิทธิภาพเหนือกว่า ครอบคลุมบริการได้มากกว่า ชื่อเสียงดีกว่า เป็นสุดยอดเอเจ้นที่ทุกองค์กรไว้วางใจ

Service 02

Mr. Prompt
FCC,CE,UL,ISO...

การทดสอบความปลอดภัยเป็นภาระกิจหลักของ Sun Lab ที่หัองปฏิบัติการของ Sun Lab เรามีการทดสอบทุกวัน มีความเชียวชาญความแม่นยำเฉพาะตัวในการจัดการธุรกิจ  ด้านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า

Service 03

Academy
ศูนย์ฝึกอบรม ISO

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรรมและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ

Service 04

Sourcing Service
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ

เรามีบริการการตรวจสอบสินค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก  รัฐบาล  ผู้ซื้อในต่างประเทศและต่างประเทศ ยังรวมถึงการทดสอบ สินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งอีกด้วย

ภาพปรรยากาศการร่วมงานกับสสท.

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่เราให้ก …

ภาพบรรยากาศร่วมงานกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่เราให้ก …

ภาพบรรยากาศการอบรม ISO 9001

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่เราให้ก …

ภาพบรรยากาศการอบรม ISO 13485

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่เราให้ก …

Image 01Image 01Image 01Image 01