Academy

เราเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่เราให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษามีตั้งแต่พื้นฐานของระบบควบคุมคุณภาพการอบรมระบบคุณภาพ ISO ตามข้อกำหนด ISO จนถึงข้อกำหนดของการทดสอบของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในกิจกรรมทหาร

เรามีความมุ่งมั่นที่จสร้างนวัตกรรรมและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นAEC  ในปี 2558
.....................................................................................................................................................................................
>>>>คลิกชมภาพบรรยากาศ<<<<<
อบรม ISO 13485

อบรม ISO 9001

ร่วมงานกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ร่วมงานกับสสท.

 

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่
E-mail : info@sunlaboratory.com
Tel. 02-565-8005 
Fax.02-564-8006