Sourcing Service

เรามีบริการการตรวจสอบสำหรับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก รัฐบาล ผู้ซื้อในต่างประเทศและต่างประเทศและผู้ขายสินค้า  เราให้บริการการตรวจสอบสำหรับอุตสาหกรรมตั้งแต่ผลิตของเด็กเล่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบการขนส่งสินค้าในทวีปอาเซียน รวมถึงประเทศจีน รวมถึงการทดสอบ สินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง

เราช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดตามข้อตกลงที่มีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  เช่นเดียวกับตรวจสอบให้เป็นตามกฏระเบียบตาม TOR ของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ  และนอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบในระหว่างการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิต สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ครบตามที่เป้าหมายกำหนด

เราให้บริการตรวจสอบดังนี้
-ตรวจสอบสินค้าเกษตร
-สินค้าก่อนส่งออกและนำเข้า
-ตรวจสอบอาหาร
-ตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค
-สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
-ปิโตรเคมี
-สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่
E-mail : info@sunlaboratory.com
Tel. 02-565-8005 
Fax.02-564-8006